W związku z obchodzonym Rokiem Miłosza Krakowskie Biuro Festiwalowe zorganizowało konkurs pod nazwą 4P – PISARZ|POEZJA|PROZA|PRZESTRZEŃ PUBLICZNA. Jeszcze w czerwcu wysłałam swoją pracę, która w lipcu została nagrodzona, a w październiku zrealizowana.

domofon

Przy ulicy Bogusławskiego 6/5a Anna Maraj zainstalowała domofon, który symbolicznie otwiera drzwi do mieszkania poety. Czytane przez Czesława Miłosza utwory przeplatają się z codziennymi odgłosami ulicy powodując, że granica między strefą publiczną a prywatną przestrzenią pisarza staje się trudno uchwytna, (ul. W. Bogusławskiego 6).

Opisy nagrodzonych projektów wraz z materiałem zdjęciowym:

Artboom Festival – Artyści w hołdzie literaturze

Kilka komentarzy:

Kultura on-line – Miłosz wyzwala krakowskie ulice

Informacja dotycząca samego konkursu:

Artboom Festival