Klient: Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka
Data: 2015
Miejsce: Władysławowo
Zakres prac: od projektu po realizację
Powierzchnia: 100 m2
Współpraca: Buzzword Junkie Maciej Chociej
Między portem a morzem

Praca przy połowach podlega nieubłaganym prawom przyrody, a gdy dodamy również politykę i ekologię to okazuje się, że nie ma łatwo. Czasy gdy zawód rybaka był dobrem narodowym minęły. Po wejściu do Unii Europejskiej pojawiły się nowe restrykcje, które znacząco wpłynęły na obecny stan rybołówstwa. Porty opuściło wiele jednostek rybackich, sporo z nich zezłomowano. Ich miejsca zastępują jachty oraz jednostki turystyczne.

Aby przybliżyć publiczności temat morskich połowów sięgnęliśmy po zróżnicowane środki. Każdy z nich wnosi inną jakość w ostateczny przekaz. Przykładowo, aby zaznajomić zwiedzających z jednostkami rybackimi oraz ich budową wykorzystaliśmy makiety statków oraz nowe technologie. W specjalnie przygotowanych gablotach umieszczone zostały wykonane przez lokalnych artystów modele kutrów co nadało wystawie indywidualny wyraz. Obok, na monitorze wyświetlona została dedykowana interaktywna prezentacja, przy pomocy której sami możemy skonstruować łódź z poszczególnych części jak rufa, burta czy maszt.

Between the port and the sea
The situation of fishermen has radically changed. The prestige of this profession has been reduced. After joining the EU new regulations and laws were enforced. As a result many of the cutters and trawlers were scrapped in and exchange for money. Nobody thought of the consequences. This small exhibition located on the northern shore of Poland presents a role of fishery in today’s Poland. Visitors explore the difficulties and the way local fishermen deal with them. To reach wider audience the exhibition is rich in stage design, the information boards as well as digital interactive presentations and games.